Skládkovanie predstavuje v súčasnosti najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadov.

Skládka odpadov Myslina – Lúčky je skládka III. stavebnej triedy a je zaradená do tiedy: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Slúži na konečné uloženie odpadov.

Stiahni zoznam

POVOLENÉ ODPADY SKLÁDKA MYSLINA - LÚČKY

Na skládke odpadov Myslina - Lúčky možno zneškodňovať odpady zaradené v kategórii Ostatný odpad
Stiahni zoznam