Skládka odpadov Myslina – Lúčky sa nachádza cca 1km od mesta Humenné v katastri obce MyslinaViac informácii
Spoločnosť prevádzkuje dekontaminačné stredisko na zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov.Viac informácii
Archív našich aktuálnych povolení na prevádzkovanie skládky odpadu a dekontaminačného strediskaViac informácii

Naši spokojní klienti